تاثیر مستقیم بر قیمت کفش ایمنی کارگری با افزایش دلار

در مواردی که احتمال آسیب جدی به پا ممکن است ناشی از وظایف شغلی روزانه یک کارمند باشد، کفش ایمنی مورد نیاز است. 

صدمات پا ممکن است در مناطقی اتفاق بیفتد که اجسام غلت می‌زنند یا سقوط می‌کنند، اشیایی که کف پا را سوراخ می‌کنند یا پاها در معرض خطرات الکتریکی مانند تخلیه استاتیکی یا خطر شوک الکتریکی هستند که پس از انجام سایر اقدامات حفاظتی لازم توسط کارفرما باقی می‌ماند.

این دستورالعمل‌ها برای اعمالی که یک کارمند در یک موقعیت نادر یا خاص انجام می‌دهد، اعمال نمی‌شود، مگر اینکه خطر آسیب پا زیاد باشد.

استفاده از کفش ایمنی

به طور کلی، اگر کار شامل موارد زیر باشد، نیاز به کفش ایمنی کارگری نشان داده می شود:

  • حمل تجهیزات سفت و سخت یا اشیاء با وزن 20 پوند. یا بیشتر از پله ها بالا و پایین
  • بلند کردن یا حمل تجهیزات یا اشیاء سفت و سخت بر روی یک کف یا سطح هموار که:
  • 20 تا 49 پوند یا جسم بلند شده یا حمل شده بالاتر از سطح زانو باشد، یا
  • 50 پوند یا بیشتر در هر ارتفاعی بلند یا حمل می شود.
  • استفاده از گاری های چرخدار یا عروسک هایی که بار 50 پوندی دارند. یا بیشتر.
  • استفاده از تجهیزات مکانیکی بالابر مانند بالابرهای سقفی برای بلند کردن و جابجایی مواد.
  • مناطقی که اجسام تیز ممکن است پاها را سوراخ کنند.
  • مناطقی با چرخ دستی حمل مواد یا لوله های سنگین که می توانند روی پاها غلت بزنند.
  • مکرر مناطقی که دیگران در فعالیت های فوق درگیر هستند.

استانداردهای طراحی کفش

کفش ها و چکمه های ایمنی مطابق با ANSI Z41-1991 هم از ضربه و هم محافظت در برابر فشار می کنند. انواع خاصی از کفش ها را نیز می توان تهیه کرد که از سوراخ شدن محافظت می کند یا عایق الکتریکی در برابر تماس پا با منابع الکتریکی را ارائه می دهد.

«کفش ایمنی، طبق مجوز اداره کار، در صورت نیاز در اختیار کارکنانی قرار خواهد گرفت که آنها را بپوشند. هر بخش مسئول تعیین سبک کفشی است که قرار است توسط کارکنانش بپوشد. کارکنان مسئول نگهداری کفش از جمله هزینه تعمیرات جزئی هستند.